Garantie: 

Vijf jaar garantie

Wij garanderen onze producten op materiaal en/of fabricagefouten mits deze producten op de juiste wijze zijn gemonteerd en worden toegepast. Onze verplichting hierin betreft het repareren of vervangen van defecte materialen of onderdelen.

De basis voor garantie zijn de algemene Europese regels met betrekking tot levering aan consumenten. Deze garantie omvat twee jaar volledige garantie op het product op aantoonbare productiefouten.

Indien er zaken geclaimd worden, dan worden er kosteloos of nieuwe of vervangende onderdelen gestuurd of gerepareerd of halen wij het product retour voor reparatie. Wij vergoeden het door ons georganiseerde vervoer; andere kosten, zoals demontage bij u aan huis en installatie, worden door ons niet vergoed en georganiseerd. Voor de retourzending dient het product gedemonteerd en zorgvuldig verpakt door u gereed gelegd te worden voor afhaling voor transport.

Wij breiden deze garantie uit tot vijf jaar voor alle onderdelen waarvan redelijker wijze verwacht mag worden dat de kwaliteit ruimschoots voldoende moet zijn om deze vijf jaar te behalen. De garantie betreft dan de onderdelen, demontage bij ons en de productietijd. Demontage bij u aan huis, transport en installatie zijn van vergoeding uitgesloten.

Ook voor Brel motoren en besturingsonderdelen geldt deze vijfjarige garantie.

Garantie geldt niet voor zaken die aan normale slijtage onderhevig zijn.

Bij een aantal producten kunnen we u verzoeken het product of het onderdeel naar ons te retourneren alvorens we tot herlevering over zullen gaan.

Wij verlenen geen enkele garantie betreffende de montage, wij verkopen alleen producten zonder montage!. Zelf zult u moeten beoordelen of het montage oppervlak geschikt is voor de montage onze producten. Bij twijfel dient u altijd een deskundige te raadplegen.

De garantie omvat niet de schade veroorzaakt door ongelukken, veranderingen, blootstaan aan bepaalde weerselementen, misbruik, gemotoriseerde hulpmiddelen en fouten wegens meten, montage, reiniging of onderhoud.

De garantie dekt niet de staat noch de schade als resultaat van het verwijderen van het product.

De garantie is exclusief en in plaats van alle andere verplichtingen, aansprakelijkheden en waarborgen. In geen enkele geval zal Huis Automatisering Online aansprakelijk zijn voor incidentele- of gevolgschade, noch voor directe of indirecte schade, verliezen of onkosten dan ook.

De garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument die in de nationale wet vastgelegd zijn.